ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่ (ทัวร์ส่วนตัว / รถเช่าพร้อมคนขับ) | 800 บาท - จองทัวร์ดี ราคาถูก | คลิกทูโก
063-394-6111
Book with Confidence TripAdvisor

ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่ (ทัวร์ส่วนตัว / รถเช่าพร้อมคนขับ)

800 บาท
(1)

คลิกทูโก ขอเชิญท่านมาไหว้พระ 9 วัดอันเก่าแก่ และโด่งดังด้านพุทธคุณในจังหวัดเชียงใหม่ 
เดินทางอย่างปลอดภัยในรูปแบบไพรเวททัวร์
เสริมสร้างศิริมงคล ปัดเป่าทุกข์ภัย เปิดรับโชคลาภ 
เดินทางสะดวก ด้วยรถตู้ VIP และบริการด้วยใจ
พร้อมอาหารกลางวัน

จุดเด่นของโปรแกรม

 • ไหว้พระเก้าวัดมงคล ของจังหวัดเชียงใหม่ในแบบ Private Tour
 • บริการโดยรถตู้ VIP และคนขับผู้ชำนาญทาง
 • พร้อมอาหารกลางวัน
 • ท่านสามารถเลือกไปวัดพระธาตุดอยสุเทพเพิ่มเติมได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 100 บาท (สามารถชำระที่พนักงานขับรถโดยตรงได้)

กำหนดการโดยประมาณ

 • 8:30 น. รับท่านจากโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่

 • เริ่มเดินทางไหว้พระขอพร  9 วัด
  • วัดพระธาตุดอยคำ ขอพรพระเจ้าทันใจ
  • วัดเชียงมั่น กราบสักการะพระเสตังคมณี
  • วัดดับภัย ขอพรหลวงพ่อดับภัย
  • วัดพระสิงห์ กราบสักการะพระพุทธสิหิงส์
  • วัดเจดีย์หลวง ชมพระเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงใหม่
  • วัดโลกโมฬี อันงดงามด้วยสถาปัตยกรรมล้านนา
  • วัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงิน หลังแรกของโลก
  • วัดลอยเคราะห์ ลอยเอาเคราะห์และทุกข์โศกออกไปจากชีวิต
  • วัยชัยมงคล ขอพรเพื่อให้มีแต่สิ่งที่ดี ๆ เป็นมงคลเข้ามาในชีวิต
 • 16:30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการแบบไพรเวททัวร์ต่อท่าน

จำนวนผู้เดินทาง ราคาต่อท่าน
2 ท่าน 1,200 บาท
3-4 ท่าน 1,000 บาท
5 ท่านขึ้นไป 800 บาท

หรือสามารถเลือกเฉพาะเช่ารถพร้อมคนขับชำนาญทาง

ราคาดังกล่าวรวม

 • การเดินทางโดยรถตู้ VIP พร้อมคนขับ
 • อาหารกลางวันที่โรงแรม Holiday Garden Hotel หรือเทียบเท่า (เฉพาะทัวร์ส่วนตัว)


ทัวร์อื่นๆที่น่าสนใจ

ไหว้หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ, วัดอุโมง, ดอยสุเทพ

วัดบ้านเด่น, ปางช้างแม่แตง


รีวิว (1)

5


Image
Image