พาเที่ยว วัดพระธาตุดอยคำ พระตำหนักภูพิงค์ ดอยสุเทพ วัดอุโมงค์ แบบส่วนตัว | 800 บาท - จองทัวร์ดี ราคาถูก | คลิกทูโก
063-394-6111
Book with Confidence TripAdvisor

พาเที่ยว วัดพระธาตุดอยคำ พระตำหนักภูพิงค์ ดอยสุเทพ วัดอุโมงค์ แบบส่วนตัว

800 บาท
(0)

คลิกทูโก เชิญท่านมานมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่
เยี่ยมชมตำหนักภูพิงค์ หรือหมู่บ้านม้ง พร้อมอาหารกลางวัน
ปิดท้ายด้วยการขอพรหลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ
ปลอดภัย ด้วยการเดินทางแบบส่วนตัว (Private Tour)

จุดเด่นของโปรแกรม

 • เยือนสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่แบบ Private Tour
 • บริการโดยรถตู้ VIP ไกด์ผู้เชี่ยวชาญและคนขับผู้ชำนาญทาง
 • พร้อมอาหารกลางวัน

กำหนดการโดยประมาณ

 • 8:30 น. รับท่านจากโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
 • เริ่มออกเดินทางตามโปรแกรม
  • นมัสการรูปเคารพ ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ผู้บุกเบิกการสร้างทางรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพ
  • สักการะ พระธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สถานที่บรรจุพระสารีริกธาตุ
  • เลือกเทียวชมพระตำหนักฤดูหนาว ภูพิงค์ราชนิเวศน์ หรือหมู่บ้านม้งอันสวยงาม
  • รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม Holiday Garden หรือเทียบเท่า
 • 13:00 น. เที่ยวชมวัดอุโมงค์ อันประกอบด้วยสถานที่และสิ่งสำคัญท่างพุทธศาสนาหลาย ๆ ส่วน เช่น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, โรงภาพปริศนาธรรม, หินอโศกจำลอง ฯลฯ
 • 14:30 น. กราบขอพรจากหลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ
 • 16:30 น. ส่งท่านกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการแบบไพรเวททัวร์ต่อท่าน

จำนวนผู้เดินทาง ราคาต่อท่าน
2 ท่าน 1,200 บาท
3-4 ท่าน 1,000 บาท
5 ท่านขึ้นไป 800 บาท

หรือสามารถเลือกเฉพาะเช่ารถพร้อมคนขับชำนาญทาง

ราคาดังกล่าวรวม

 • การเดินทางโดยรถตู้ VIP พร้อมคนขับ
 • อาหารกลางวันที่โรงแรม Holiday Garden Hotel หรือเทียบเท่า

รีวิว (0)

0


Image
Image